کدهای بازی GTA IV مخصوص کامپیوتر

 
سلامتی
پر شدن سلامتی و گرفتن سلامتی کامل : 4825550100


زره
نیکو یک جلیقه ضد گلوله میپوشد: 3625550100


گرفتن اسلحه سری اول
Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP-10, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.
4865550100


گرفتن اسلحه سری دوم
Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG
4865550150


از کار افتادن وانتد لول
هیچ پلیسی دیگر دنبال نیکو نمی آید(آچیومنتWalked free را نابود می سازد!!*):
2675550100


افزایش دادن وانتد لول
اضافه شدن یک ستاره به قدرت پلیس: 2675550150

تغییرات آب و هوا/ تغییرات روشنایی
4685550100
Spawn Annihilator
Spawn an Annihilator in front of Niko.
3595550100
Spawn Jetmax
Spawn a Jetmax in front of Niko.
9385550100
Spawn NRG-900
Spawn an NRG-900 in front of Niko.
6255550100
Spawn Sanchez
Spawn a Sanchez in front of Niko.
6255550150
Spawn FIB Buffalo
Spawn an FIB Buffalo in front of Niko.
2275550100
Spawn Comet
Spawn a Comet in front of Niko.
2275550175
Spawn Turismo
Spawn a Turismo in front of Niko.
2275550147
Spawn Cognoscenti
Spawn a Cognoscenti in front of Niko.
2275550142
Spawn SuperGT
Spawn a SuperGT in front of Niko.
2275550168

 

/ 0 نظر / 11 بازدید